Dergiler

Ulusal Romatoloji Dergisi

Türkiye Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği’nin yayın organı olan RAED Dergisi (p-ISSN: 1301-4021; e-ISSN: 2147-2548) Eylül 2018 tarihinden beri (10. Cilt, Sayı 2) “Ulusal Romatoloji Dergisi / Journal of Turkish Society for Rheumatology” (p-ISSN: 2651-2653; e-ISSN: 2651-2661) olarak yeni bir isim ile yayınlanmaktadır. Ulusal Romatoloji Dergisi yılda üç kez, Türkçe ve İngilizce yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi, romatoloji biliminin bütün konularında orijinal deneysel ve klinik araştırmaları, olgu sunumlarını, derlemeleri, tanıtım ve haberleri, yazarlara ve editöre mektupları ve yanı sıra romatoloji camiasını ilgilendiren duyuruları yayımlar. Bunun dışında romatoloji alanındaki yenilik ve gelişmelere yönelik toplantıların konuşma metinlerini ya da bu gelişmeleri içeren yazıları ek olarak içerebilir.

Dergiye Git

LER Dergisi

LER (Letter to Editor Rheumatology) Türkiye Romatoloji Derneği’nin Clinical Experimental Rheumatology dergisi ile işbirliği yaparak çıkarttığı uluslararası, hakemli, yayın organıdır. LER’in ana misyonu dünya romatologları arasında romatolojinin temel ve klinik konularında bir iletişim ortamı sağlamaktır. Bu bağlamda günlük pratikte karşılaşılan sorunlar ve romatolojinin tartışmalı konularında yorum ve kritik görüşler LER’in ilgi alanındadır. Özgün gözlemler ve başka dergilerde yayınlanmış makaleler hakkındaki görüş ve kritikler LER’de editöre mektup şeklinde yayınlanmaktadır.

Dergiye Git