Tarihçe

Türkiye Romatoloji Derneği’nin (TRD) kurulması ilk olarak 1993’te, ülkemizin önde gelen tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dalı temsilcilerinin katılımı ile Bursa’da gerçekleştirilen bir toplantıda kararlaştırılmıştır. Derneğin ilk adı Romatoloji Araştırma ve Eğitim Derneği (RAED) olarak belirlenmiş, daha sonra dernek tüzüğü hazırlanmış ve kurucu üyeler ile geçici yönetim kurulu oluşturulmuştur. 2012 yılında ise derneğin adı Türkiye Romatoloji Derneği (TRD) olarak değiştirilmiştir.

Kurucu Üyelerimiz

Dr. Orhan Aral

Dr. Meral Çalgüneri

Dr. Nihat Dilşen

Dr. Eker Doğanavşargil

Dr. Eren Erken

Dr. Gürbüz Gümüşdiş

Dr. Vedat Hamuryudan

Dr. Meral Koniçe

Dr. Candan Övül

Dr. Huri Özdoğan

Dr. Hasan Yazıcı

Dr. Sebahattin Yurdakul