Onursal Üyeler

Prof. H. Moutsopoulos

Yunanistan’da Atina Üniversitesi Tıp Fakültesi Romatoloji Bilim Dalı’ndan emekli olan Prof. Moutsopoulos, genel kapsamıyla bağ dokusu hastalıkları ve immünoloji ve özellikle Sjögren sendromu konusunda uluslararası üne sahip bir bilim insanıdır.

Prof. H. Moutsopoulos, birçok kez ulusal romatoloji toplantılarına konuk konuşmacı olarak katılmıştır.

Prof. Moutsopoulos, Prof. Yazıcı ile birlikte 2003 yılında ilk Türk-Yunan Romatoloji Günleri’ni Marmaris’te düzenlemiş, bu toplantının ikincisi ise 2005 yılında Girit’te yapılmıştır.

Prof. H. Moutsopoulos, Yönetim Kurulu’nun kararı ile 16 Şubat 2004 tarihinde onur üyemiz olarak kabul edilmiştir.

Prof. Anne M. Chamberlain

İngiltere’de Leeds Üniversitesi Rehabilitasyon Birimi Başkanlığı’ndan emekli olan Prof. Chamberlain, romatolojik hastalıkların rehabilitasyonu ve Behçet Hastalığı konusunda uluslararası düzeyde çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır.

Son 25 yıl içinde Cerrahpaşa İç Hastalıkları AD Romatoloji Bilim Dalı ile ortak yapılmış ve yayınlanmış çalışmaları vardır. Ayrıca aynı bilim dalından bazı öğretim üyeleri değişik süreler için bilgi ve beceri artırmak veya ortak çalışma yapmak için Prof. Chamberlain’in yanında çalışmışlardır, kalmışlardır.

Prof. Chamberlain, birçok kez ulusal romatoloji toplantılarına konuk konuşmacı olarak katılmıştır.

Prof. Anne M. Chamberlain, Yönetim Kurulu’nun kararı ile 16 Şubat 2004 tarihinde onur üyemiz olarak kabul edilmiştir.

Dr. Colin G. Barnes

İngiltere’de Londra Üniversitesi Romatoloji Bilim Dalı’ndan emekli Dr. Barnes, özellikle romatoid artrit tedavisi olmak üzere çeşitli romatoloji konularında ve Behçet hastalığı üzerine uluslararası alanda çalışmalar yapmış bir bilim insanıdır.

Dr. Barnes, Uluslararası Behçet Hastalığı Derneği ve EULAR eski başkanıdır. Dr. Barnes, birçok kez ulusal romatoloji toplantılarına konuk konuşmacı olarak katılmıştır.

Dr. C.G. Barnes, Yönetim Kurulu’nun kararı ile 13 Ağustos 2004 tarihinde onur üyemiz olarak kabul edilmiştir.

Dr. Muhammed A. Khan

Pakistan’da doğup büyüyen Dr. Khan, halen ABD’de Cleveland Case Western Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. 12 yaşından beri Ankilozan Spondilit hastası olan Dr. Khan, Clinical Rheumatology (2001, 20:1-2)’de “My Self-Portrait” başlığı altında kendisini ve hastalığını anlatmıştır. Romatizmal hastalıklar, özellikle spondilartritler ile ilgili çok sayıda çalışma ve derlemeleri mevcuttur.

Dr. Khan, birçok kez ulusal romatoloji toplantılarına konuk konuşmacı olarak katılmıştır.

Dr. M.A. Khan, Yönetim Kurulu’nun kararı ile 20 Eylül 2005 tarihinde onur üyemiz olarak kabul edilmiştir.

Prof. David Alan Isenberg (1949)

University College London (UCH)'da 1979-81 yıllarında Romatoloji ve Hematoloji alanlarında araştırma görevlisi olarak çalışan D. Isenberg, daha sonra Tufts Üniversitesi (Boston) da Hematoloji / Onkoloji alanında çalışmıştır. ABD'den döndükten sonra UCH'de Romatoloji alanında çalışmaya başlamış ve 1983-1992 arasında Romatoloji konsültanı ve honorary senior lecturer olarak Romatoloji ve Otoimmünite alanında araştırmalarını sürdürmüştür. 1992'de Arthritis Rheumatism Council Romatoloji profesörü unvanını almış ve çalışmalarını akademik başkan olduğu merkezde sürdürmektedir. Sistemik Lupus Eritematozus, Sjögren sendromu ve Miyozitler başta olmak üzere otoimmün romatizmal hastalıklar konusunda uluslararası alanda tanınmış bir araştırmacıdır ve çok sayıda yayını vardır. 1990'dan beri FRCP (Royal College of Physicians) ve 2006'dan beri de Academy of Medical Sciences üyesidir. Kendisine Romatoloji bilimine katkısı yanında Türk Romatolojisine ve Türk romatologlarının yetişmesine önemli katkıları dikkate alınarak 2009 yılında TRD Yönetim Kurulu tarafından Derneğimiz Onursal Üyeliğinde layık görülmüştür.

Dr. Safiyettin Sakarya (1949)

1924 yılında İstanbul’da doğmuştur. Ankara Gazi lisesini bitirdikten sonra girdiği İstanbul Tıp Fakültesinden 1950 yılında mezun olmuş, aynı yıl uzmanlık eğitimi için Fransa’ya gitmiştir. 1950-1955 yılları arasında Paris’teki Lariboisiere Hastanesinde İç Hastalıkları ve Prof. Dr. Stanislas de Seze’in yanında Romatoloji İhtisası yapmıştır. 1955 yılında Türkiye’ye dönünce muayenehane açmış, 1956 yılında Haseki Tedavi Kliniği’nde iç hastalıkları sınavını vererek İç Hastalıkları uzmanı unvanını da almıştır. 1958 yılında Beyoğlu İlk Yardım Hastanesinde bir romatoloji ünitesi kurmuştur. Bu ünite Eftal Hastanesinde rahmetli Dr. Tayyar Kuşçu’nun kurduğu Romatoloji ünitesinden sonra ülkemizde kurulan ikinci romatoloji ünitesidir. 1958-1963 yılları arasında bu ünitede romatoloji hastalarını tedavi etmiştir. 1961 yılında tekrar Paris’e giderek de Seze’in yanında 1 yıl daha çalışmıştır. Döndükten sonra Sağlık Bakanlığı’nın ¨sadece Romatoloji hastası bakamazsınız, dahiliye hastalarına da bakacaksın.¨ türündeki baskıları sonucu 1963 yılında istifa ederek devletteki görevinden ayrılmış ve Romatoloji ünitesi de kapanmıştır. 1955 yılında İstanbul’da açtığı muayenehanesini 51 yıl sonra 2006 yılında kapatarak mesleki hayatını noktalamıştır. Yönetim Kurulumuz 2009 yılında Dr. Safiyettin Sakarya’ya Dernek onursal üyeliği verilmesini kararlaştırmış ve sertifikası 9 Aralık 2009 tarihinde Dernek 2. Başkanı Prof. Dr. Lale Öcal tarafından evinde kendisine takdim edilmiştir.

Daniel L. Kastner, M.D., Ph.D.
 • Clinical Director, NIAMS Intramural Research Program
 • Chief, Genetics and Genomics Branch
 • National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases, National Institutes of Health, Bethesda, MD,
 • A.B.D.Princeton University, A.B. degree summa cum laude in philosophy, 1973
 • Alexander Guthrie McCosh Prize for his thesis on linguistic philosophy
 • Baylor College of Medicine, M.D., Ph.D. program
 • Dr. Robert R. Rich, cytotoxicT-lymphocytes directed against the Qa-1 molecule
 • M.D., with honor, in 1982.
 • Residency in Internal Medicine at Baylor, Chief Resident in 1985
 • Rheumatology Fellow with Dr. Alfred D. Steinberg, NIH studying B-cells in lupus mice
 • Genetic basis of human rheumatic disease
 • Senior Investigator in the Arthritis and Rheumatism Branch of NIAMS,
 • Identification of the gene for familial Mediterranean fever by positional cloning
 • Identification of the TRAPS gene, mutations in CIAS1 associated with neonatal onset multisystem inflammatory disease (NOMID).
 • genetic basis of cystinuria
 • Member of the American College of Rheumatology, the American Society of Human Genetics, and the American Society for Clinical Investigation.
 • Recipient of a number of awards, including the NIH Director's Award, the Paul Klemperer Award of the New York Academy of Medicine, the Lee C. Howley Prize for Research in Arthritis from the National Arthritis Foundation, and the NIAMS Mentoring Award
Maarten Boers
Bilgiler daha sonra açıklanacaktır.
Ronald van Vollenhoven
Bilgiler daha sonra açıklanacaktır.