HABERLER

EULAR'ın online eğitim programını almak isteyen yan dal uzmanlık öğrencisi üyelerimiz derneğimiz tarafından desteklenecektir. (Sponsor: Pfizer)

Tarih: 22/11/2016

Program detaylarına  http://www.eular.org/edu_online_course.cfm linkinden ulaşabilirsiniz. 

EULAR On-line Course on Rheumatic Diseases

The EULAR On-Line Course on Rheumatic Diseases is an electronic form of continuous medical education in rheumatology. The course is managed by a scientific course committee responsible for controlling the structure and content of the course and for ensuring regular quality control and advancement.

The full version of the course covers the entire field of rheumatology and consists of 42 illustrated modules, each one covering a specific topic. Each module corresponds to approximately eight hours of study for the student, totalling around 336 hours of educational training. The course operates through the web for the duration of two years with an automatic extension of one year in case the modules are not completed after 2 years or if the exam is failed once. It will finish with an on-line exam and upon passing, with a EULAR certificate.

Kurs ödemesi bireysel yapılmakta olup, derneğe ödeme belgenizi göndermeniz halinde geri ödeme tarafınıza yapılacaktır. 

 
Önemli Not: Online kurs alımlarınızı en geç 30 Kasım’a kadar tamamlamanız gerekmektedir. 30 Kasım tarihinden geç alımlar için Eylül 2017 tarihini beklemek gerekecektir. 

TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.