HABERLER

15. Uluslararası Antifosfolipid Antikorlar Kongresi 21-24 Eylül 2016’da TRD üyelerinden Dr. Doruk Erkan’ın başkanlığında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yapıldı.

Tarih: 07/11/2016

TRD tarafından desteklenen Kongreye çoğunluğu yabancı 200’den fazla katılımcının yanısıra TRD Yönetim Kurulu başkanı Prof. Dr. Murat İnanç ve üyelerimiz katıldı.  Kongre öncesinde TRD tarafından düzenlenen “İleri Düzey Lupus Kursunda” dünyaca tanınmış araştırmacılar lupus hastalığı konusundaki son yenilikleri 70’den fazla katılımcı ile paylaştı. Kongrede sunulan 100’den fazla bildiri “Lupus” dergisinde yayınlanmıştır ve internetten ulaşılabilir (2016 25: 4-100, doi:10.1177/0961203316664645). Kongreye destekleri nedeniyle endüstri sponsorlarımıza ve kongre organizasyonunu başarıyla gerçekleştiren Serenas firmasına teşekkürlerimizi sunarız.

2016-11/C54A0006.jpg2016-11/C54A0213.jpg2016-11/C54A0393.jpg2016-11/C54A0428.jpg2016-11/C54A0874.jpg2016-11/C54A1351.jpg2016-11/C54A1438.jpg2016-11/C54A1531.jpg2016-11/C54A1627.jpg2016-11/C54A1660.jpg2016-11/C54A1670.jpg2016-11/C54A1683.jpg2016-11/C54A1693.jpg2016-11/C54A1588-1478525858.jpg2016-11/C54A2218-1478525578.jpg2016-11/C54A2404.jpg2016-11/C54A2416.jpg2016-11/C54A2483.jpg2016-11/C54A2485.jpg2016-11/C54A2667-1478525609.jpg2016-11/C54A2681.jpg2016-11/C54A2697.jpg  


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.