HABERLER

FOREUM Foundation for Research in Rheumatology announces the launch of our Call for Research Proposals in the Area of Preclinical Phases of Rheumatic and Musculoskeletal Diseases

Tarih: 25/07/2016

Letters of Intent will be received by September 7, 2016. If you are interested to apply for a grant, please find all information and application details on the download section and on our grant application page

We would like to ask you to spread the news to anyone who may be interested and working in this field. We hope that this call will find many interested parties, and we look forward to hearing from you*.

Secretariat 
FOREUM Foundation for Research in Rheumatology 
Seestrasse 240 | 8802 Kilchberg | Switzerland
 
T: +41 43 311 55 66
 
M: info@foreum.org | 
W: www.foreum.org 

*If you do not wish to receive further emails from us, please send us an email with "Unsubscribe" in the subject header.


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.