HABERLER

15th International Congress on Antiphospholipid Antibodies, İstanbul - Turkey, September 21-24 2016

Tarih: 21/09/2016

Değerli üyelerimiz,

Bilindiği üzere 21-24 Eylül 2016 tarihlerinde İstanbul’da Üyelerimizden Sn. Doruk Erkan’ın Başkanlığında düzenlenen ve TRD tarafından da desteklenen “Uluslararası Antifosfolipid Kongresi” ve öncesinde (21 Eylül 2016) Derneğimizin önemli bir SLE eğitim toplantısı olarak “Bosphorus Lupus Lectures” düzenlenecektir. Uluslararası nitelikte ve konusunda dünyaca tanınmış uzmanları ülkemizde konuk edeceğimiz toplantıların önemi büyüktür. Bu toplantılarla ilgili olarak:

  • Uluslararası Antifosfolipid Kongresi için bildiri gönderme tarihi yaklaşmaktadır (www.apsistanbul2016.org). TRD bu toplantıda bildiri sunacak üyeleri için destek sağlamak üzere çalışmaktadır. Üyelerimizin toplantıya bildiri ile katılmalarını ve bu konuda gerekirse Yönetim Kurulumuz ile iletişim içinde olmalarını diliyoruz.

  • “Bosphorus Lupus Lectures” programında Lupuslu hasta sunumları yapılması mümkün olacaktır. Bu program çerçevesinde gönderilen olgulardan seçilenler sözlü olarak sunulacak ve uzmanlarla birlikte tartışılacaktır. Sözlü sunulmayan olgulardan uygun olanlar da poster olarak kabul edilecektir. İlgilenen üyelerimiz bildirilerini info@apsistanbul2016.org adresine  konu basligina “Lupus Hasta Sunumu” yazarak, gonderebilirler. Olgu sunumu bildiri özetleri Uluslararası Antifosfolipid Kongresinin kurallarına göre hazırlanmalı ve değerlendirilmeleri için en geç 1 Temmuz 2016 Cuma günü gönderilmelidir. Özellikle uzmanlık öğrencilerinin bu toplantıya katılımlarına eğitim açısından önem vermekteyiz.  Bu toplantıda sunum yapacak uzmanlık öğrencileri TRD tarafından desteklenecektir.  TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.