HABERLER

TRD Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulumuz

Tarih: 27/03/2016

2014-2016 dönemi Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üyelerine (A. İhsan Ertenli, Yaşar Karaaslan, Ender Terzioğlu, Ömer Karadağ, Sedat Kiraz, Murat Turgay, Timuçin Kaşifoğlu, A. Eftal Yücel, Kenan Aksu, Ahmet Mesut Onat) derneğimize katkılarından ve özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

24 Mart 2016 tarihli TRD Genel Kurul Toplantısında tüzüğümüze göre Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçimleri yapılmıştır. Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen görev dağılımı ve Denetleme Kurulu üyeleri aşağıdaki gibidir: 


2016-2018 dönemi TRD Yönetim Kurulu üyeleri

Dr. Murat İnanç (Yönetim Kurulu Başkanı)

Dr. Ahmet Gül (İkinci Başkan)

Dr. Sevil Kamalı (Genel Sekreter)

Dr. Ömer Nuri Pamuk (Sayman)

Dr. Sedat Kiraz (Üye)

Dr. Ayşe Çefle (Üye)

Dr. Ediz Dalkılıç (Üye)

 

2016-2018 dönemi TRD Denetleme Kurulu üyeleri

Dr. İhsan Ertenli

Dr. Ömer Karadağ

Dr. Nevsun İnanç  


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.