HABERLER

Yeni Doçentlerimiz

Tarih: 19/10/2015

Derneğimiz üyelerinden,

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi öğretim üyesi Dr. Nazife Şule Yaşar Bilge,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Gözde Yıldırım Çetin,
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Özmen,
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Ali Şahin 19 Ekim 2015 tarihinde yapılan sınav neticesinde Doçentlik unvanı almaya hak kazanmışlardır.

Değerli üyelerimizi tebrik eder, akademik yaşamlarında başarılar dileriz.TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.