HABERLER

Ankara Romatoloji Grubu Aylık Toplantısı, 22 Ekim 2015, Crowne Plaza Otel, Ankara

Tarih: 22/10/2015

 

 Program

Saat

Konu

Konuşmacı

18:45-19:00

Çay ve Kahve

 

19:00-19:45

Nörooftalmoloji& Romatoloji

Öğr. Gör. Dr. Kadriye Erkan

Hacettepe Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

19:45-20:30

Olgu sunumları

 

20:30-21:30

Akşam yemeği

 

  

Ömer Karadağ & Ayhan Dinç

İletişim:
Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı
E-posta: omerk@hacettepe.edu.tromerkaradag@ymail.comTRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.