HABERLER

Ankara Romatoloji Grubu Aylık Toplantısı, 24 Aralık 2014, Crowne Plaza Otel, Ankara

Tarih: 17/12/2014

Program
Saat
Konu
Konuşmacı
18:45-19:00
Çay ve Kahve 
 
19:00-19:45
Romatolojik Hastalıklarda Erişkin Aşılaması
Doç. Dr. Mine Durusu Tanrıöver
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı
19:45-20:30
Olgu sunumları
 
20:30-21:30
Akşam yemeği
 
Ömer Karadağ & Ayhan Dinç

İletişim:
Hacettepe ÜTF İç Hastalıkları ABD Romatoloji Bilim Dalı
E-posta: omerk@hacettepe.edu.tromerkaradag@ymail.com




TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.