HABERLER

21-23 Kasım 2014 Antalya / Biyoteknolojik Ürünler & Biyobenzerler Kursu/Sempozyumu/Çalıştayı

Tarih: 14/10/2014

08.30-09.00 Açılış konuşmaları, toplantının amaç ve hedefinin aktarılması

Prof.Dr. İsmail Balık/İBGAİD Başkanı

Prof.Dr. Nevin Çelebi/Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

Osman Kara/Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği Genel Sekreteri

Dr. Turgut Tokgöz/İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası

Ecz. Cengiz Celayir/Türkiye İlaç Sanayi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı

Ecz. Erdoğan Çolak /Türk Eczacılar Birliği Başkanı

Dr. Hüseyin Yılmaz /Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı

Dr. İsmet Köksal/SGK-Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürü

Prof.Dr. İrfan Şencan/Sağlık Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı

09.00-10.30 PANEL

Dünyada Biyobenzer Ürünler ile ilgili Regulasyonlara Genel Bakış

(EMA, FDA, WHO, Türkiye)

Oturum Başkanları:

Prof.Dr. Jülide Akbuğa/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı

 Dr. Hakkı Gürsöz/Türkiye İlaç ve Tıbbi cihaz Kurumu Başkan Yardımcısı

Avrupa birliğinde biyobenzerlerin regülasyonlarının değerlendirilmesi

Dr. Bruno Flamion /Member,Regulatory  Advisory Board,CMR-CIRS (Belgium) 

FDA açısından biyobenzerlerin regülasyonunun  değerlendirilmesi

Virginia Acha / Dir. Regulatory Affairs- Amgen – USA

WHO açısından biyobenzer regulasyonların değerlendirilmesi

Ivana Knezevic/WHO

Türkiye’de biyobenzer regülasyonlarının değerlendirilmesi

Ecz. Adem Abay /Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Tartışma

10.30.10.45 Kahve Arası 

10.45-13.00 PANEL

Biyobenzer Ürünler ve Klinik Çalışma Gereklilikleri 

Oturum Başkanları:

Prof.Dr. Işık Tuğlular/ARGEFAR İzmir

Prof.Dr. Ahmet Demirkazık/Ankara Üniversitesi Onkoloji

Dr.Ecz.  Hilal İlbars/ Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Global biyobenzer klinik çalışma deneyimleri;  Endikasyonların ekstrapolasyonu monoklonal antikorlar,örnekler 

Mourad Farouk Rezk/ Regional Development Medical Dir-Amgen- Sweeden 

Biosimilars in Europe. What Qustions remain?

Prof.Dr. Huub Schellekens /Utrecht University, Utrecht, The Netherlands 

Değiştirilebilirlik (interchangeability) ve eczane ikamesi (substitution) konusunda EU pozisyonu ve FDA taslak önerisi ile karşılaştırması 

Prof.Dr. Paola Minghetti / İtalya, AIFA           

Biobenzerlerin isimlendirilmesi ile ilgili sorunlar ve günümüzde mevcut olan“international nonproprietary name (INN)” mevzuatı

Dr. Raffaella Ballocco /WHO

Türkiye’de biyobenzer ürünlerin klinik çalışmaları açısından lokal yönetmeliğe bakış

Dr.Ecz. Hilal İlbars/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu                     

Biyobenzer ürünlerin  klinik uygulamalarında karşılaşılabilecek sorunlar

Prof.Dr. Rüçhan Uslu /Immunoonkoloji Derneği Başkanı                   

Tartışma 

13.00-14.00       YEMEK 

14.00-14.50       PANEL

Biyobenzer ürünlerde “güvenlilik”

Oturum Başkanları:

Prof.Dr. Semra Sardaş/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı, 

Prof.Dr. Türkan Eldem/Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Anabilim Dalı  

Prof.Dr. Ahmet Akıcı/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalı

Türkiye’de farmakovijilans uygulamaları

Demet Aydınkarahaliloğlu/Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu 

Risk yönetim planı uygulamaları ve ek izlem uygulamaları

Prof.Dr. Semra Sardaş/Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi                         

Tartışma 

14.50 – 16.00  PANEL

Biyobenzer ürünlerde pazara erişim

Oturum Başkanları:

Prof.Dr. Bülent Gümüşel/ Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı

Uzm.Dr. Alper Süzen /SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdür Yardımcısı                           

Dünyada ve Türkiye’de Fiyatlandırma uygulamaları

Dr. Akif Akbulut /Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu

Türkiye’de geri ödeme sistemi açısından biyobenzerlerin durumu

Uzm.Ecz. S.Tolga Doğru/SGK İlaç ve Eczacılık Daire Başkanı                         

Tartışma

16.00-16.15     ARA

16.15-17.15     PANEL     

Oturum Başkanları: 

Prof.Dr. İrfan Şencan/Sağlık Bakanlığı  Müsteşar Yardımcısı

Prof.Dr. Mehmet Öztürk/ Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi 

Türkiye’de  Biyoteknolojik ve biyobenzer ürün geliştirme ve üretimine yönelik devlet politikaları        

TÜBİTAK çağrıları 

Konuşmacı belirlenecek/TÜBİTAK

Sanayi Bakanlığı teşvikleri

Mehmet Madencan/Bilim Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı, Politika ve Strateji Daire Başkanı

Ahmet Oğuz Sarıca /Kalkınma Bakanlığı Daire Başkanı V. 

Biyobenzer ilaçların geliştirilmesinde üniversite-sanayi işbirliği             

Prof.Dr. Mehmet Öztürk/Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Tartışma

17.15-18.00     PANEL

Türkiye’de Biyolojik/Biyoteknolojik ve Biyobenzer Ürün Pazarı, Bugün ve Gelecek Öngörüsü, Yatırımlar

Oturum Başkanları:

Prof.Dr. İsmail Balık/İBGAİD Başkanı

Dr. Turgut Tokgöz/ İEİS Genel Sekreteri

Biyobenzer Ürünlerin Lokal Geliştirilmesi ve Üretimine Yönelik Mevcut Kapasite /Durum                                                                        

Dr. Devrim Satık /AİFD Biyoteknolojik ürünler ve Biyobenzerleri Başkanı /Sanofi)

İrem Yenice/ İEİS –Sanovel İlaç Sanayi

Cem Koçak /TISD –Koçak Farma

Dr. Liz Pollitt /Yatırımcı Biyobenzer Firmaları-Kore 

Tuygan Göker/TRPharm Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Hale Hamedifar/İRAN-Abdiibrahim İlaç

18.00-18.15     GENEL DEĞERLENDİRME 

Prof.Dr. İsmail Balık /İBGAİD Başkanı

Prof.Dr. Nevin Çelebi /Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi

 


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.