HABERLER

Yeni Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulumuz

Tarih: 11/03/2014

2012-2014 dönemi Yönetim Kurulu üyelerine (Nurullah Akkoç, Fatoş Önen, Vedat Hamuryudan, İsmail Sarı, Mehmet Sayarlıoğlu, Ahmet Mesut Onat ve Ömer Karadağ'a derneğimize sağladıkları değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz.


Yeni Yönetim Kurulumuz; 

İhsan Ertenli (Başkan)                             

Yaşar Karaaslan (Başkan Yardımcısı)

Ender Terzioğlu (Genel Sekreter)

Ömer Karadağ (Sayman)

Sedat Kiraz (Üye)             

Murat Turgay (Üye)                      

Timuçin Kaşifoğlu (Üye)                      

                                

Denetim Kurulumuz;

A.Eftal Yücel (Başkan)

Ahmet Mesut Onat (Üye)

Kenan Aksu (Üye)TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.