HABERLER

Prof. Dr. Eker Doğanavşargil Vaskülit Günü

Tarih: 04/04/2014

Orta Çaplı Damar Vaskülitleri ve Sistemik Vaskülitlerin 2014 Güncellemesi

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Muhiddin Erel Amfisi / 21 Mayıs 2014

 

09.00-09.15    Açılış ve Saygı Duruşu

09.15-09.30    Primer Sistemik Vaskülitlerin Güncel Sınıflaması ve Değişen Terminolojiler

09.30-09.45    Vaskülit Tanısı Hangi Hastada ve Hangi Durumlarda Akla Gelmelidir?

09.45-10.30    Orta Çaplı Damar Vaskülitleri

09.45-10.10    Klasik Poliarteritis Nodosa

10.10-10.30    Kawasaki Hastalığı    

 

10.30-10.45    ARA

 

10.45-11.10    Kutanöz Poliarteritis Nodosa/Livedoid Vaskülit

11.10-11.35    Sistemik Vaskülitler: Kalp Tutuluşu

11.35-12.00    Vaskülit Taklitçileri

12.00-12.30    Vaskülit Tanısında Görüntüleme Yöntemlerinin Yeri

 

12.30-13.30    ÖĞLE YEMEĞİ

 

13.30-14.15    Büyük Damar Vaskülitleri 2014 Güncellemesi

14.15-15.00    ANCA ilişkili Vaskülitler ve Küçük Çaplı Damar Vaskülitleri 2014 Güncellemesi

15.15             Kapanış

 

 

 


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.