HABERLER

The 4th International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity 9-11 March 2017, Bologna, Italy

The 4th International Congress on Controversies in Rheumatology & Autoimmunity 9-11 March 2017, Bologna, Italy

Tarih: 10/11/20162016-10/Genel_Fotoğraf2.jpg

12 Ekim Dünya Artrit Günü Basın Bülteni

12 Ekim Dünya Artrit Günü Basın Bülteni

Tarih: 12/10/2016


Derneğimiz Üyelerinden, Dr. İbrahim Yaşar Kıyıcı'nın annesi Tayyibe Kıyıcı vefat etmiştir.

Derneğimiz Üyelerinden, Dr. İbrahim Yaşar Kıyıcı'nın annesi Tayyibe Kıyıcı vefat etmiştir.

Tarih: 11/10/2016


26 Ekim 2016 Çarşamba günü XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi "Nesnel Tıp Çalıştayı"nda tartışılacak makaleler;

XVII. Ulusal Romatoloji Kongresi sırasında 26 Ekim 2016 Çarşamba günü D Salonu'nda düzenlenecek olan "Nesnel Tıp Çalıştayı"nda tartışılacak makaleler;

Tarih: 11/10/2016


TRD ÜYELİK BAŞVURUSU


Derneğimize üye olmak için dernek tüzüğünde belirtilen aşağıdaki başvuru koşullarını sağlıyorsanız, başvuru formunu doldurup bizlere iletmeniz yeterlidir.

Başvuru koşulları:

  • Tıp fakültelerinin iç hastalıkları anabilim dallarına bağlı romatoloji bilim dallarında öğretim üyeliği veya eğitim-araştırma hastanelerinde iç hastalıkları bünyesindeki romatoloji servislerinde şef veya şef yardımcısı; veya sayılan bu merkezlerde uzmanlık eğitimi yapmış veya yapmakta olanlar bu derneğe asil üye olabilirler.
  • Derneğin asil üyeleri, derneğin kurucuları ile müracaatları üzerine üyeliğe kabul edilen kişilerdir.
  • Üyelik, talebi dernek başkanlığına iki üyenin önerisi ve yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu üzerine dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Üyeler derneğe belli ödenti vermeyi kabul ederler.
  • Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup, oyunu bizzat kullanır.
  • Üyeliğe kabul edilenlerin kabulden sonra üye olmalarına engel hallerin varlığının tespiti halinde üyelikleri düşer. (Tüzüğün 3.a maddesi)

Başvuru formunu buraya tıklayarak indirebilirsiniz.